Turizmi shqiptar

Data e emetimit: 22.12.2018

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Uljan Saraçi

Vlerat e pullave: 40 lekë dhe 2500 lekë

Tirazhi: 3.250 pulla (40-lekëshe), 53.250 pulla (2500-lekëshe)

Përmasat e pullës: 34 x 44 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (2500-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 2700 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X