Artizanati kombëtar shqiptar – Punimet në qelq

Data e emetimit: 23.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla dhe 1 bllok

Autor: Xhoan Guga

Vlerat e pullave: 5 lekë, 40 lekë, 90 lekë dhe 130 lekë

Vlera e bllokut: 200 lekë

Tirazhi: 73.500 pulla (5-lekëshe), 3.500 pulla (40-lekëshe), 3.500 pulla (90-lekëshe), 133.500 pulla (130-lekëshe)

Tirazhi: 3500 blloqe (200-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 40 mm

Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi 40 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (5-lekëshe), 20 pulla në tabak (130-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 250 copë

Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 385 lekë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 320 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X