Emigracioni dhe diaspora shqiptare në Ditën Ndërkombëtare të Emigracionit

Data e emetimit: 18.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Petraq Papa

Vlerat e pullave: 60 lekë dhe 250 lekë

Tirazhi: pulla (60-lekëshe),  pulla (250-lekëshe)

Përmasat e pullës: 34 x 44 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (250-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 300 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 725 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X