Europa 2017 - Kështjellat

Data e emetimit: 18.11.2017

Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok

Autor: Gentjan Gjikopulli

Vlera e pullës: 200 lekë

Vlera e bllokut: 250 lekë

Tirazhi: 155500 pulla (200-lekëshe)

Tirazhi: 5500 blloqe (250-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 30 mm

Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi  40 x 30 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (200-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë

Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë

Karneti: 1000 copë (pulla të përdorura në karnete 1000 copë, blloqe të përdorura në karnete 1000 copë)

Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 320 lekë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 370lekë

Karneti: 510 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X