Figura të shquara ndërkombëtare

Data e emetimit: 12.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 3 pulla

Autor: Llazar Taçi

Vlerat e pullave : 20 lekë, 90 lekë dhe 140 lekë

Tirazhi: 183.000 pulla (20-lekëshe), 3000 pulla (90-lekëshe), 73.000 pulla (140-lekëshe)

Përmasat e pullës: 43 x 31 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (20-lekëshe), 24 pulla në tabak (140- lekëshe)           

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 370 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X