Fauna shqiptare - Specie të rrezikuara

Data e emetimit: 21.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok

Autor: Rigels Lulo

Vlera e pullës: 120 lekë

Vlera e bllokut: 190 lekë

Tirazhi: 303.000 pulla (120-lekëshe)

Tirazhi: 3000 blloqe (190-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 30 mm

Përmasat e bllokut : 80 x 60 mm, pulla në brendësi  40 x 30 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (120-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë

Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 240 lekë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 310lekë

Shtypur në Shqipëri  nga Adel CO 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X