Figura të shquara kombëtare

Data e emetimit: 05.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla

Autor: Artion Baboçi

Vlerat e pullave: 10 lekë, 40 lekë, 70 lekë dhe 90 lekë

Tirazhi: 202.500 pulla (10-lekëshe), 2500 pulla (40-lekëshe), 502.500 pulla (70-lekëshe), 2500 pulla (90-lekëshe)

Përmasat e pullës: 34 x 44 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (10-lekëshe), 24 pulla në tabak (70-lekëshe)           

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 330 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X