Flora shqiptare

Data e emetimit: 01.11.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Petraq Papa

Vlerat e pullave: 150 lekë dhe 250 lekë

Tirazhi: 153.000 pulla (150-lekëshe), 103.000 pulla (250-lekëshe)

Përmasat e pullës: 30 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (150-lekëshe), 28 pulla në tabak (250-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 520 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X