Kampionati Botëror i Sporteve Ujore 2017

Data e emetimit: 15.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Bertrand Shijaku

Vlerat e pullave: 60 lekë dhe 90 lekë

Tirazhi: 124.000 pulla (60-lekëshe), 4.000 pulla (90-lekëshe)

Përmasat e pullës: 42.5 x 26.5 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 36 pulla në tabak (60-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 270 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X