28 Janari, Dita Europiane e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

Data e emetimit: 28.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 pullë

Autor: Artion Baboçi

Vlera e pullës: 2500 lekë

Tirazhi: 53500 pulla (2500-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 30 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (2500-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 2620 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga Adel CO 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X