Turizmi shqiptar

Data e emetimit: 24.11.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Artion Baboçi

Vlerat e pullave: 40 lekë dhe 1000 lekë

Tirazhi: 4.500 pulla (40-lekëshe), 104.500 pulla (1000-lekëshe)

Përmasat e pullës: 44 x 34 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (1000-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 1160 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X