Fauna shqiptare 2021 – Specie në zhdukje

Data e emetimit: 14.04.2022

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla Autor: Rigels Lulo

Vlerat e pullave: 50 lekë dhe 250 lekë

Tirazhi: 123.500 pulla (50-lekëshe), 3.500 pulla (250-lekëshe) Përmasat e pullës: 44 x 34 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: pulla në tabak (50-lekëshe)

Çmimi i serisë: 300 lekë

Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 540 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Ade CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X