Përse e-Posta?

Sporteli i Postës Shqiptare tashmë në telefonin tuaj. Me e-Posta ju i kryeni pagesat pa pengesa, nga kudo ndodheni.

Me aplikacionin e-Posta keni mundësi të krijoni dhe përdorni portofolin tuaj elektronik, i cili ju mundëson pagesa në kohe reale, pa qenë nevoja për të shkuar në sportel.

 Aplikacioni “e-Posta” mund të shkarkohet falas dhe lehtësisht nga çdokush që posedon një smartphone, nëpërmjet platformave Android dhe IOS. 0 komision për mirëmbajtje llogarie.

Link e-Posta: https://eposta.postashqiptare.al/

 • 0 komision për pagesën e OSHEE.
 • Komisionet më të ulëta në treg për pagesat e shërbimeve utilitare
 • Konfirmim në kohë reale i pagesave edhe me email.
 • Kontroll dhe verifikimi i historikut të veprimeve.
 • I thjeshtë dhe komod në përdorim, mjafton të disponosh një smartphone (android ose iOS) dhe lidhjen me internet.
 • I aksesueshëm nga kudo që ndodheni (brenda-jashtë Shqiperisë) dhe në çdo kohë.
 • I sigurtë dhe transparent (dy-hapa verifikimi të profilit).
 • Njoftim në kohë reale për çdo pagese të kryer.
 • Informacion në kohë reale mbi të gjitha lëvizjet e  llogarisë tuaj.
 • Paguan për faturat / detyrimet e tuaja dhe të të afërmve të tu.
 • Gjurmim në kohë reale i pakove postare.
 • Lokalizim i zyrave postare.
 • I thjeshtë në vizualitet, funksionalitete, përdorim dhe mbi të gjitha i sigurtë.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X