Shërbime për llogari të Institucioneve Financiare

PËR LLOGARI TË BANKAVE TË  NIVELIT TË DYTË

Raiffeissen Bank

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen depozitime Cash në llogaritë e klientëve të Raiffeissen Bank.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është  100 lekë / 1 euro.

Banka Credins

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund teëkryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e Bankës Credins.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë.

ProCredit Bank Sh.a

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e Procredit Bank Sh.a.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë.

Banka Amerikane e Investimeve (ABI Bank)

Pranë zyrave të Postës Shqiptare në  Kukës, mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e ABI Bank.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 0 lekë.

OTP Bank

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arketimet e kesteve te kredise per klientet e OTP Bank.

 • Komisioni i aplikuar për klientin  është 0 lekë.


PËR LLOGARI TË INSTITUCIONEVE FINANCIARE JO BANKË:

 

Iute Credit

Pranë zyrave të Postës Shqiptare, klientët kanë mundësi që për llogari të IuteCredit të kryejnë këto shërbime:

 • Disbursimin e kredise, ku klientët mund të tërheqin shumën e aprovuar në çdo zyrë postare me 0 komision.
 • Arkëtim i kësteve të kredisë në çdo zyrë të Postës Shqiptare. Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë.
   

Fondi Besa

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e Fondi Besa.

 • Komisioni i aplikuar për klientin  është 100 lekë.

Virtus Landing sh.p.k

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e Virtus Landing sh.p.k

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë/1 euro.

Credital sh.p.k

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e Credital sh.p.k

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë.

NOA sh.a

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e NOA sh.a.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë/1 euro.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X