Arti shqiptar Vizatimi

Data e emetimit: 27.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 8 pulla

Veprat: Fondi i Galerisë Kombëtare të Arteve

Vlerat e pullave: 30 lekë, 40 lekë, 50 lekë, 80 lekë, 90 lekë, 100 lekë, 180 lekë dhe 190 lekë

Tirazhi: 254.000 pulla (30-lekëshe), 4.000 pulla (40-lekëshe), 404.000 pulla (50-lekëshe), 224.000 pulla (80-lekëshe), 4.000 pulla (90-lekëshe), 334.000 pulla (100-lekëshe), 104.000 pulla (180-lekëshe), 84.000 pulla (190-lekëshe)

Përmasat e pullave: 34 x 44 mm, 34 x 44 mm, 31 x 43 mm, 44 x 34 mm, 34 x 44 mm, 31 x 43 mm, 31 x 43 mm, 43 x 31 mm,

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (30-lekëshe), 24 pulla në tabak (50- lekëshe), 24 pulla në tabak (80-lekëshe), 24 pulla në tabak (100-lekëshe), 24 pulla në tabak (180-lekëshe), 24 pulla në tabak (190-lekëshe),

Zarfe të ditës së parë: 250 + 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 1000 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga Adel CO 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X