Arti shqiptar – Grafika

Data e emetimit: 29.12.2018

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 8 pulla

Veprat: Fondi i Galerisë Kombëtare të Arteve

Vlerat e pullave: 10 lekë, 20 lekë, 30 lekë, 40 lekë, 60 lekë, 70 lekë, 90 lekë dhe 100 lekë

Tirazhi: 54.000 pulla (10-lekëshe), 34.000 pulla (20-lekëshe), 54.000 pulla (30-lekëshe), 4.000 pulla (40-lekëshe), 104.000 pulla (60-lekëshe), 104.000 pulla (70-lekëshe), 4.000 pulla (90 -lekëshe), 304.000 pulla (100-lekëshe)

Përmasat e pullave: 40 x 40 mm, 34 x 44 mm, 31 x 43 mm, 44 x 34 mm, 34 x 44 mm, 31 x 43 mm, 31 x 43 mm, 43 x 31 mm,

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (10-lekëshe), 28 pulla në tabak (20- lekëshe), 28 pulla në tabak (30-lekëshe), 28 pulla në tabak (60-lekëshe), 28 pulla në tabak (70- lekëshe), 20 pulla në tabak (100-lekëshe),

Zarfe të ditës së parë: 250 + 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 740 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X