8
8

Bli Pulle Poste

/Bli Pulle Poste
Bli Pulle Poste 2019-07-23T16:37:45+02:00
pull

ITALIA-SHQIPËRIA 2010
DY POPUJ, NJË DET, NJË MIQËSI

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 40 lekë
Përmasat e pullës: 43×31 mm
Kompozimi i tabakut: 9pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 210 lekë
Data e emëtimit: 12.04.2010
Tirazhi filatelik: 4750 seri
Tirazhi shërbim postar: 100 000 pulla (40-lekëshe)
FDC: 250 copë
Autor: Gjin Varfi
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

20,000 ALL

100-VJETORI I LINDJES SË NËNË
TEREZËS (Gonxhe Bojaxhiu)

Emisioni përbëhët nga një pamje
Vlera e serisë: 100 lekë
Përmasat e pullës: 31×43 mm
Kompozimi i tabakut: 9pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 555 lekë
Data e emetimit: 26.08.2010
Tirazhi filatelik: 13 500 seri
Tirazhi shërbim postar: 25 000 pulla (100-lekëshe)
FDC: 500 copë
Autor: Hyrije Ademi
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

20,000 ALL

PA VIZA NË EUROPË

Emisioni përbëhët nga 1(një) seri me 2 (dy) pamje
Vlera e serisë: 10 lekë dhe 1000 lekë
Përmasat e pullës: 34×44 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 1130 lekë
Data e emëtimit: 18.02.2011
Tirazhi filatelik: 3800 seri
Tirazhi shërbim postar: 80 000 pulla (1000-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Nelo Llukaçi
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

20,000 ALL