8
8

Uncategorized @sq

/Uncategorized @sq

Njoftim mbi proçedurat Doganore

Posta Shqiptare, duke marrë shkas nga vendimi i fundit i qeverisë, në lidhje me uljen e tavanit për përjashtimin nga detyrimet doganore, në 22 euro për blerjet online dhe 45 euro për dërgesat nga individët jashtë vendit, duke vlerësuar interesin më të mirë të qytetarëve si dhe për të reduktuar burokracitë dhe kostot proçeduriale, nga java e ardhshme do të inicioj proçedura të reja lehtësuese për të gjithë klientët e saj. Nga data 22 gusht, për të gjitha objektet postare të ardhura nga jashtë vendit, për të  cilat duhet të ndiqen proçedurat doganore dhe të paguhet vlera e detyrimit doganor, qytetarët mund të zgjedhin Postën Shqiptare për realizimin e saj, duke mos pasur më detyrimin për të ardhur në Tiranë. Me marrjen e njoftimit nga Posta Shqiptare, për objektin postar që ka detyrime doganore, qytetari do të mund të paraqitet në zyrën postare qendër të filialit/degës me Kartën e Identitetit (ID), ku do të kryej edhe [...]

2017-12-01T16:55:51+02:00

70-vjetori i OKB,posta emeton me rastin …

Me rastin e 70-vjetorit të themelimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Posta Shqiptare, në kuadër të kësaj ngjarje, emeton një pullë postare të posaçme, e cila do të dalë në qarkullim me datë 24 tetor 2015. Emisioni i kësaj pullë përbëhet nga një seri me një pamje, një tabak të përbërë prej nëntë pullash, si dhe nga zarfi i ditës së parë. Dizanji i bocetit është realizuar nga autori Spiro Vllahu dhe ka një vlerë prej 180 lekësh. Tirazhi i kësaj pulle postare është 105000 pulla si dhe 300 copë FDC ( Zarfi i ditës së parë). Posta Shqiptare ka eskluzivitetin e emetimit dhe prodhimit të pullës postare shqiptare. Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi, deklaroi se Posta Shqiptare shpreh kënaqësinë e emetimit të kësaj pulle me rastin e e 70-vjetorit të themelimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe shprehu gatishmërinë që në të ardhmen nëpërmjet pullës postare shqiptare të pasqyrohen ngjarje [...]

2019-06-12T11:24:38+02:00

Njoftim mbi proçedurat Doganore

Posta Shqiptare, duke marrë shkas nga vendimi i fundit i qeverisë, në lidhje me uljen e tavanit për përjashtimin nga detyrimet doganore, në 22 euro për blerjet online dhe 45 euro për dërgesat nga individët jashtë vendit, duke vlerësuar interesin më të mirë të qytetarëve si dhe për të reduktuar burokracitë dhe kostot proçeduriale, nga java e ardhshme do të inicioj proçedura të reja lehtësuese për të gjithë klientët e saj. Nga data 22 gusht, për të gjitha objektet postare të ardhura nga jashtë vendit, për të  cilat duhet të ndiqen proçedurat doganore dhe të paguhet vlera e detyrimit doganor, qytetarët mund të zgjedhin Postën Shqiptare për realizimin e saj, duke mos pasur më detyrimin për të ardhur në Tiranë. Me marrjen e njoftimit nga Posta Shqiptare, për objektin postar që ka detyrime doganore, qytetari do të mund të paraqitet në zyrën postare qendër të filialit/degës me Kartën e Identitetit (ID), ku do të kryej edhe [...]

2019-06-12T11:31:37+02:00

70-vjetori i OKB,posta emeton…

Me rastin e 70-vjetorit të themelimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Posta Shqiptare, në kuadër të kësaj ngjarje, emeton një pullë postare të posaçme, e cila do të dalë në qarkullim me datë 24 tetor 2015. Emisioni i kësaj pullë përbëhet nga një seri me një pamje, një tabak të përbërë prej nëntë pullash, si dhe nga zarfi i ditës së parë.   Dizanji i bocetit është realizuar nga autori Spiro Vllahu dhe ka një vlerë prej 180 lekësh. Tirazhi i kësaj pulle postare është 105000 pulla si dhe 300 copë FDC ( Zarfi i ditës së parë). Posta Shqiptare ka eskluzivitetin e emetimit dhe prodhimit të pullës postare shqiptare. Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi, deklaroi se Posta Shqiptare shpreh kënaqësinë e emetimit të kësaj pulle me rastin e e 70-vjetorit të themelimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe shprehu gatishmërinë që në të ardhmen nëpërmjet pullës postare shqiptare të pasqyrohen [...]

2019-06-12T11:37:56+02:00