8
8

EMISSIONS 2013

/EMISSIONS 2013
EMISSIONS 2013 2020-02-11T17:29:15+02:00
header

EMISSIONS 2013 2013 Technical Data

100-VJETORI I VDEKJES SË NIKOLLA NAÇOS

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 200 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 430 lekë
Data e emetimit: 18.12.2013
Tirazhi filatelik: 3800 seri
Tirazhi shërbim postar: 5.000 pulla (200-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Ylli Beqiri
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

ZBULIME TË REJA ARKEOLOGJIKE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4 (katër) pamje
Vlerat e serisë: 20 lekë, 90 lekë, 100 lekë dhe 120 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 560 lekë
Data e emetimit: 06.12.2013
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 30.000 pulla (20-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Bertrand Shijaku
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

ALBANOLOGË TË HUAJ

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 3(tre) pamje
Vlerat e serisë: 10 lekë, 100 lekë dhe 150 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 490 lekë
Data e emetimit: 25.11.2013
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 100.000 pulla (10-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Naxhi Bakalli
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

THE 100TH ANNIVERSARY OF THE FIRST ALBANIAN POSTAGE STAMP

The issue consists of 1 set with 2 images
Value per set: 120 lekë and 150 lekë
Stamp dimensions: 31 x  43 mm
Sheet composition: 4 sets per sheet
Issue date: 05.05. 2013
Philatelic print-run:  6450 seri
Postal service print-run: 5000 pulla (120-lekëshe)
Booklets: 2250 pieces  (one set in the booklet)
FDC: 400 items
Author: Laert Kraj

WORLD CHAMPIONSHIP IN ATHLETICS – MOSCOW, AUGUST 2013

The issue consists of 1 set with 2 images and 1 block
Value per set: 30 lekë and 200 lekë
Block value: 250 lekë
Stamp dimensions: 31 x 43 mm
Block dimensions: 90 x 70 mm, stamp inside, 31 x 43 mm
Sheet composition: 4 series per sheet
First day cover with series:  460 lekë
First day cover with block: 480 lekë
Issue Date: 27.08.2013
Philatelic print-run: 4800 series
Philatelic print-run: 4800 blocks
FDC with series:  200 items
FDC with block:   200 items
Author: Gentjan Gjikopulli

THE 100TH ANNIVERSARY OF VEDAT KOKONA’S BIRTH

The issue consists of 1 set with 1 image
Value per set:  150 lekë
Stamp dimensions: 43 x 31 mm
Sheet composition: 9 stamps per sheet
First day cover:  380 lekë
Issue date: 30.08.2013
Philatelic print-run: 4800 seri
Postal service print-run: 50.000 stamps (at 150 lekë)
FDC: 200 items
Author: Endi Bulku

EUROPE 2013 – POSTAL MEANS

The issue consists of 1 set with 2 images
Value per set: 80 lekë and 200 lekë
Stamp dimensions: 30 x 40 mm
Sheet composition: 5 sets per sheet
First day cover:  410 lekë
Issue date: 04.10.2013
Philatelic print-run:  13750 series
Postal service print-run: 50000 stamps (at 80-lekë)
Booklets: 4000 pieces (One set in the booklet)
FDC: 250 items
Author: Laert Kraja

THE 100TH ANNIVERSARY OF ALBANIAN POLICE 

The issue consists of 1 set with 2 images
Value per set: 10 lekë and 250 lekë
Stamp dimensions: 30 x 40 mm
Sheet composition: 4 sets per sheet
First day cover: 490 lekë
Issue date: 18.10.2013
Philatelic print-run:  4800 series
Postal service print-run: 100000 stamps (at 10 lekë)
FDC: 200 pieces
Author: Gentjan Gjikopulli

TULIPA ALBANICA KIT TAN & SHUKA (ALBANIAN TULIP) ALBANIAN FLORA

The issue consists of 1 set with 3 images
Value per set: 20 lekë, 90 lekë and 150 lekë
Stamp dimensions: 34 x 44 mm
Sheet composition:  3 sets per sheet
First day cover: 490 lekë
Date of issue: 30.10.2013
Philatelic print-run: 4800 seri
Postal service print-run: 70000 stamps (at 20 lekë)
FDC: 200 items
Author: Bertrand  Shijaku
Printed in Albania by  “Adel CO”

THE XVII MEDITERRANEAN GAMES 2013 – MERSIN, TURKEY

The issue consists of 1 set with 2 images and 1 block
Value per set: 90 lekë and 150 lekë
Block value: 200 lekë
Stamp dimensions: 30 x 40 mm
Block dimensions: 80 x 60 mm, stamp inside, 40 x 30 mm
Sheet composition: 4 sets per sheet
First day cover with set:  470 lekë
First day cover with block:   430 lekë
Issue Date: 06.11.2013
Philatelic print-run: 4800 sets
Philatelic print-run: 4800 blocks
Postal service print-run: 20000 stamps (at 90 lekë)
First day cover with set:  200 items
First day cover with block:  200 items
Author: Bertrand Shijaku Printed in Albania by “Adel Co”