8
8

EMISSIONS 2014

/EMISSIONS 2014
EMISSIONS 2014 2020-02-11T17:28:39+02:00
header

EMISSIONS 2014 Technical Data

90TH ANNIVERSARY OF ELEZ ISUFI`S DEATH

The issue consists of 1 set with 1 images
Value per set: 1000 lek
Stamp dimensions: 30 x 40 mm
Sheet composition: 9 sets per sheet
First day cover: 1365  lek
Issue date: 29.12.2014
Philatelic print-run:  2 800 sets
Postal service print-run: 10 000 stamps (at 1000 lek)
Booklet: 5000 items (One set in the booklet)
First day cover: 150 items
Author: Petraq Papa
Printed in Albania by ”Ade

MUSEUM OBJECTS – ICONOSTASIS IN MASONRY

The issue consists of 1 set with 6 images
Value per set: 10 lek, 30 lek, 40 lek, 70 lek, 90 lek, 100 lek
Stamp dimensions: 44 x 34 mm
Sheet composition: 1 sets per sheet
First day cover: 705  lek
Booklet : 735 lek
Issue date: 24.12.2014
Philatelic print-run:  4 800 sets
Postal service print-run: 350 000 stamps (at 40 lek)
Booklets: 3000 items (One set in the booklet)
Booklets sheets : 2 000 items
First day cover: 200 items
Author: Laert Kraja
Printed in Albania by ”Adel CO”

ALBANIAN NATIONAL HANDICRAFTS (WOODCARVING )

The issue consists of 1 set with 4 images and 1 block
Value per set: 40 lek, 50 lek, 60 lek, 70 lek,
Block value : 180 lek
Stamp dimensions: 40 x 40 mm
Block dimensions : 90 x 70 mm, stamp inside 40 x 40 mm
Sheet composition: 4 sets per sheet
First day cover with serie: 585  lek
First day cover with block: 545  lek
Issue date: 19.12.2014
Philatelic print-run:  4 800 sets
Philatelic print-run:  3 800 blocks
Postal service print-run: 350 000 stamps (at 40 lek)
First day cover: 200 items
Author: Gentjan Gjikopulli
Printed in Albania by ”Adel CO”

INTERNATIONAL OUTSTANDING PERSONALITIES – 450TH ANNIVERSARY OF WILLIAM SHAKESPEARE`S BIRTH

The issue consists of 1 set with 1 images
Value per set: 150 lek
Stamp dimensions: 31 x 43 mm
Sheet composition: 9 sets per sheet
First day cover: 515  lek
Issue date: 12.12.2014
Philatelic print-run:  5 750 sets
Postal service print-run: 25 000 stamps (at 150 lek)
First day cover: 250 items
Author: Entela  Kasemi
Printed in Albania by ”Adel CO”

ALBANIA, CANDIDATE COUNTRY TO EU

The issue consists of 1 set with 1 images
Value per set: 40 lek
Stamp dimensions: 40 x 30 mm
Sheet composition: 9 sets per sheet
First day cover: 500  lek
Issue date: 08.12.2014
Philatelic print-run:  4 800 sets
Postal service print-run: 5 000 stamps (at 40 lek)
First day cover: 200 items
Author: Artion Baboçi
Printed in Albania by ”Adel CO”

ALBANIAN ARCHEOLOGY – ARTEMIS OF DYRRACHION

The issue consists of 1 set with 4 images
Value per set: 50 lek, 60 lek, 70 lek, 90 lek
Stamp dimensions: 34 x 44 mm
Sheet composition: 2 sets per sheet
First day cover: 635  lek
Issue date: 05.12.2014
Philatelic print-run:  4 800 sets
Postal service print-run: 100 000 stamps (at 50 lek)
First day cover : 200 items
Author: Petraq Papa
Printed in Albania by ”Adel CO”

70TH ANNIVERSARY OF COUNTRY`S LIBERATION(1944 – 2014).

The issue consists of 1 set with 1 images
Value per set: 40 lek
Stamp dimensions: 31 x 43 mm
Sheet composition: 9 sets per sheet
First day cover: 500  lek
Issue date: 29.11.2014
Philatelic print-run:  4 800 sets
Postal service print-run: 10 000 stamps (at 40 lek)
First day cover: 200 items
Author: Petraq Papa
Printed in Albania by ”Adel CO”

PRINC VIDI, 100-VJETORI I MONARKISË (1914-2014) 

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4(katër) pamje
Vlerat e serisë: 60 lekë, 70 lekë, 80 lekë dhe 90 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 760 lekë
Data e emetimit: 26.11.2014
Tirazhi filatelik: 2800 seri
Tirazhi shërbim postar: 5.000 pulla (80-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Xhoan Guga
Shtypur në Shqipëri nga ”Adel CO”

130-VJETORI I LINDJES SË SULEJMAN PASHË DELVINËS

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 150 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 515 lekë
Data e emetimit: 18.11.2014
Tirazhi filatelik: 2800 seri
Tirazhi shërbim postar: 25.000 pulla (150-lekëshe)
Zarfi i ditës se parë: 200 copë
Autor: Bertrand Shijaku
Shtypur në Shqipëri nga “Adel Co”

EMIRI I SHTETIT TË KUVAJTIT, MARRËDHËNIET SHQIPËRI-KUVAJT

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamj
Vlerat e serisë: 100 lekë dhe 100 lekë
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 660 lekë
Karnetë: 680 lekë
Data e emetimit: 11.11.2014
Tirazhi filatelik: 2650 seri
Tirazhi shërbim postar: 2000 pulla (100-lekëshe)
Karnete: 150 copë (Një seri në karnetë)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Gentjan Gjikopulli
Shtypur në Shqipëri nga ”Adel CO”

400- VJETORI I KUVENDIT TË KUÇIT

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy) pamje dhe 1 (një) bllok
Vlerat e serisë: 80 lekë dhe 150 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Përmasat e bllokut: 70 x 90 mm,
Pulla në brendësi: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 595 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 565 lekë
Data e emetimit: 14.10.2014
Tirazhi filatelik: 3800 seri
Tirazhi filatelik: 2800 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 350.000 pulla (80-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë me seri: 200 copë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 200 copë
Autor: Naxhi Bakalli
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

EUROPE 2014 (NATIONAL MUSICAL INSTRUMENTS)

The issue consists of 1 set with 2 images
Value per set: 100 lekë and 150 lekë
Stamp dimensions: 30 x 40 mm
Sheet composition: 4 sets per sheet
First day cover: 615  lekë
Booklet: 630 lekë
Issue date: 09.10.2014
Philatelic print-run:  13750 sets
Postal service print-run: 150000 stamps (at 150 lekë)
Booklet: 5000 items (One set in the booklet)
Booklet sheet: 2000 items
First day cover: 250 items
Author: Naxhi Bakalli
Printed in Albania by ”Adel CO”

PAPA FRANÇESKU NË SHQIPËRI – 21 SHTATOR 2014

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 100 lekë
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 740 lekë
Data e emetimit: 21.09.2014
Tirazhi filatelik: 3800 seri
Tirazhi shërbim postar: 5.000 pulla (100-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Petraq Papa
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FIFA , KAMPIONATI BOTËROR I FUTBOLLIT, BRAZIL 2014

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 3 (tre) pamje dhe 1(një) bllok
Vlerat e serisë: 10 lekë, 50 lekë dhe 100 lekë
Vlera e bllokut: 140 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm,
Pulla në brendësi: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 470 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 450 lekë
Data e emetimit: 09.07.2014
Tirazhi filatelik: 9750 seri
Tirazhi filatelik: 9750 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 100000 pulla (10-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë me seri: 250 copë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 250 copë
Autor: Bertrand Shijaku|
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”