Shërbim Postar Ekspres i Brendshëm

  Posta Shqiptare sh.a, krahas shërbimit postar universal, ofron edhe shërbimin e shpejtë postar, brenda qytetit dhe ndërqytetas. Nëpërmjet këtij shërbimi objekti juaj do të shpërndahet në një afat kohor më të reduktuar, br

Arkëtime

Arkëtimi i Faturave të Energjisë Elektrike OSHEE Posta Shqiptare ofron shërbimin e arkëtimit të  faturave të OSHEE, i cili kryhet  nëpërmjet paraqitjes së librezës së OSHEE-së, faturës së energjisë elektrike o

Këndi i Biznesit

Në kuadër të reformimit dhe digjitalizimit të saj, kompania Posta shqiptare Sh.a. ka investuar në modernizimin dhe përmirësimin e sistemeve për shërbimet që kryhen në sportelet e saj. Vëmendje të veçantë i është k

Historiku i Pullës

Më shumë

Flota Ekologjike "Shko Gjelbër"

Më shumë

Të rejat e fundit

07.09.2021

Pagesa e tarifës së regjistrimit në Universitet

Për të gjithë studentët që ende nuk e kanë kryer pagesën e tarifës s...

16.08.2021

Pulla e postës, dëshmia e vlerave dhe identitetit kombëtar

Nëse keni menduar se Posta Shqiptare është thjesht një institucion i zakonshëm që...

Video

Si të krijojmë profilin tonë në ePosta?

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X