8
8

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP

//Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP

Buxheri 2015

Buxheti 2016

Buxheti 2017

Buxheti 2018

Buxheti 2020

Buxheti 2021

2021-04-02T11:02:11+02:00

About the Author: