8
8

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

//Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Regjistri i  realizimit 2015

Regjistri i parashikimit 2016

Regjistri i realizimit 2016

Regjistri i parashikimit 2017

Regjistri i realizimit Janar-Prill 2017

Regjistri i realizimit Janar-Gusht 2017

Rregjistri i realizimit janar dhjetor 2017

Regjistri realizimesh prok te vogla

Rregjistri i parashikimit 2018

Rregjistri i parashikimit 2018 per blerje te vogla

RealizimiJanar-Gusht2018

Regjistri i realizimeve te prokurimit publik per vitin 2018

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik per vitin 2019

Regjisteri i realizimit te prokurimeve per vitin 2019

Regjistri Parashikimit te Prokurimeve 2020

Rregjister i parashikimit te blerjeve me vlere te vogel 2020

Regjistri i realizimit te prokurimeve per vitin 2020

Regjistri i Parashikimit te Prokurimeve 2021

 

2021-04-02T11:51:42+02:00

About the Author: