8
8

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

//Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Neni 7/1/k

Shërbimet Postare, Gjurmimi i dërgesave Postare,

Në faqen zyrtare në menunë “Rreth Nesh”

Informacione të tjera  të dobishme.

Neni 7/1/l dhe shkronja “h” e nenit 31 të Ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, i ndryshuar.

Marrëveshje bashkëpunimiNjoftime për shtyp

Përditësohen Periodikisht

Në faqen zyrtare në menunë “Njoftime”

2021-03-31T09:10:55+02:00

About the Author: