8
8
Komunikimet Gjyqesore 2018-02-14T11:02:23+02:00

Ftesë komunikimi gjyqi

Përdoren nga organet e drejtësisë për të njoftuar të interesuarit në lidhje me procesin gjyqësor. Ato dërgohen të hapura pa zarf dhe trajtohen si objekt i porositur.