8
8
Konkursi për bocetat e emisioneve te pullave postare per vitin 2019 2018-02-20T13:00:04+02:00

Posta Shqiptare sh.a shpall konkursin për bocetat e emisioneve të pullave postare shqiptare që do të emetohen gjatë vitit 2019.

Deklaratë për të drejtën e autorit.pdf

Rregullat për pjesëmarrjen në konkurimin për bocetat e emisioneve për vitin 2019.pdf

Temat e emisioneve për vitin 2019.pdf