8
8
Konkursi për ripunimin e dy temave për emisionet e pullës postare 2017-2018 2018-02-20T14:38:04+02:00

Posta Shqiptare sh.a shpall konkursin për ripunimin e dy temave për emisionet e pullës postare shqiptare 2017 – 2018.

Sipas vendimit nr. 6 dhe nr. 7 të Komisionit Shtetëror të Pullës Postare Shqiptare, afati i dorëzimit është data 5 dhjetor.

Deklaratë për të drejtën e autorit.pdf

Rregullat për pjesëmarrjen në konkurimin për bocetat e emisioneve për vitin 2017 – 2018.pdf

Temat e emisioneve për vitin 2017 -2018 ripunim .pdf