8
8
Konkursi për ripunimin e bocetave 2018-04-24T09:21:27+02:00

Posta Shqiptare shpall konkursin për ripunimin e bocetave të dy emisioneve të pullave postare shqiptare që do të emetohen gjatë vitit 2019
Për informacione të mëtejshme mund të kontaktoni në numrin si më poshtë:
Cel: 069 38 19 862 ose e-mail: [email protected]