Shërbim Postar Ekspres i Brendshëm

  Posta Shqiptare sh.a, krahas shërbimit postar universal, ofron edhe shërbimin e shpejtë postar, brenda qytetit dhe ndërqytetas. Nëpërmjet këtij shërbimi objekti juaj do të shpërndahet në një afat kohor më të reduktuar, br

Arkëtime

Arkëtimi i Faturave të Energjisë Elektrike OSHEE Posta Shqiptare ofron shërbimin e arkëtimit të  faturave të OSHEE, i cili kryhet  nëpërmjet paraqitjes së librezës së OSHEE-së, faturës së energjisë elektrike o

Këndi i Biznesit

Në kuadër të reformimit dhe digjitalizimit të saj, kompania Posta shqiptare Sh.a. ka investuar në modernizimin dhe përmirësimin e sistemeve për shërbimet që kryhen në sportelet e saj. Vëmendje të veçantë i është k

Historiku i Pullës

Më shumë

Flota Ekologjike "Shko Gjelbër"

Më shumë

Të rejat e fundit

04.11.2022

Posta Shqiptare shpall konkursin për bocetet e emisioneve të pullave që do të emetohen gjatë vitit 2023

...

02.11.2022

Upgrade e sistemit IPS me versionin 2021 dhe te sistemit CDS

Posta Shqiptare në kuadër të përmirësimit dhe rritjes së cilësisë s&eu...

Video

Si të krijojmë profilin tonë në ePosta?

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X