8
8

Kushte dhe privatësia

/Kushte dhe privatësia
Kushte dhe privatësia 2021-01-08T14:20:38+02:00
WhatsApp Image 2020-12-23 at 15.44.37

Posta Shiptare së fundmi ka marrë licensën e parasë elektronike nga Banka e Shqipërisë, për ofrimin e pagesave online.
Ju lutem lexoni me kujdes Kontratën Tip të Shërbimit si edhe  TERMA DHE KUSHTE, përpara se të filloni regjistrimin dhe përdorimin e shërbimeve  në aplikacionin “e-Posta”.

TERMA DHE KUSHTE e-POSTA

Kontrata Tip Sherbimi e-Posta