8
8

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP

//Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP

Raport auditim (klsh)

 

Raport auditim klsh 2019

 

2021-03-31T09:15:55+02:00

About the Author: