8
8

New EMISIONE 2010 TË DHËNAT TEKNIKE

/New EMISIONE 2010 TË DHËNAT TEKNIKE
New EMISIONE 2010 TË DHËNAT TEKNIKE 2019-09-12T10:13:18+02:00
header

EMISIONE 2010 TË DHËNAT TEKNIKE

Nuk pranohen porosi nen vleren e 10 eurove

ITALIA-SHQIPËRIA 2010, dy Popuj, një Det, një Miqësi

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 40 lekë
Përmasat e pullës: 43×31 mm
Kompozimi i tabakut: 9pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 210 lekë
Data e emëtimit: 12.04.2010
Tirazhi filatelik: 4750 seri
Tirazhi shërbim postar: 100 000 pulla (40-lekëshe)
FDC: 250 copë
Autor: Gjin Varfi
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”
100-VJETORI I LINDJES SË NËNË TEREZËS (Gonxhe Bojaxhiu)

Emisioni përbëhët nga një pamje
Vlera e serisë: 100 lekë
Përmasat  e pullës: 31×43 mm
Kompozimi i tabakut: 9pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 555 lekë
Data e emetimit: 26.08.2010
Tirazhi filatelik: 13 500 seri
Tirazhi shërbim postar: 25 000 pulla (100-lekëshe)
FDC: 500 copë
Autor: Hyrije Ademi
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”
PA VIZA NË EUROPË

Emisioni përbëhët nga 1 (një)  seri me 1(një)  pamje
Vlera e serisë: 40 lekë
Përmasat  e pullës: 40×30 mm
Kompozimi i tabakut: 9pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 150 lekë
Data e emëtimit: 08.11.2010
Tirazhi filatelik: 5750 seri
Tirazhi shërbim postar: 144 000 pulla (40-lekëshe)
FDC: 250 copë
Autor: Ministria e Integrimit
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”
20-VJETORI I LËVIZJES STUDENTORE

Emisioni përbëhët nga 1(një)  seri me 2 (dy)  pamje dhe 1 (një) bllok
Vlera e serisë: 40 lekë dhe 60 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Përmasat  e pullës: 43×31 mm
Permasa  e bllokut: 70 x 90mm, pulla në brëndësi, 31 x 43mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri  në  tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 220 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 320lekë
Data e emëtimit: 20.02.2011
Tirazhi filatelik: 6750 seri
Tirazhi filatelik: 6750 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 700 000 pulla (40-lekëshe)
FDC me seri: 250copë
FDC me bllok: 250copë
Autor: Endi Bulku
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”
BIBLIOTEKA KOMBËTARE E SHQIPËRISË, 90-VJETORI I KRIJIMIT

Emisioni përbëhët nga 1(një)  seri me 2 (dy)  pamje
Vlera e serisë: 10 lekë dhe 1000 lekë
Përmasat  e pullës: 34×44 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri  në tabak
Zarfi i ditës së parë: 1130 lekë
Data e emëtimit: 18.02.2011
Tirazhi filatelik: 3800 seri
Tirazhi shërbim postar: 80 000 pulla (1000-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Nelo Llukaçi
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”
EUROPA 2010 (Librat e fëmijëve)

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy)  pamje dhe 1(një) bllok
Vlerat e serisë: 100 lekë dhe 150 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 60 x 80 mm, pulla në brendësi, 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 5 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 370lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 370lekë
Data e emetimit: 25.02.2011
Tirazhi filatelik: 19650 seri
Tirazhi filatelik: 14650 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 100000 pulla (150 lekëshe)
FDC me seri: 350 copë
FDC me bllok: 350 copë
Autor: Bertrand Shijaku
Shtypur në  Shqipëri nga “Adelprint”
PAQERUAJTËSIT  SHQIPTARË

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy) pamje
Vlerat e serisë: 50 lekë dhe 200 lekë
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 370 lekë
Data e emetimit: 21.03.2011
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 200000 pulla (200 lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Renald Vrapi
Shtypur në  Shqipëri nga “Adelprint”
ARTIZANATI KOMBËTAR SHQIPTAR 

(Punimet mbarëshqiptare në argjendi)
Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4 (katër) pamje dhe 1 (një) bllok
Vlerat e serisë: 20 lekë, 30 lekë, 50 lekë dhe 100 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Përmasat e pullës: 40 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 90 x 70 mm, pulla në brendësi 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 320 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 320 lekë
Data e emetimit: 06.04.2011
Tirazhi filatelik: 7750 seri
Tirazhi filatelik: 5750 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 300000 pulla (20-lekëshe), 500000 pulla (30-lekëshe), 175000 pulla (100-lekëshe)
FDC me seri:  250 copë
FDC me bllok:  250 copë
Autor: Bertrand Shijaku
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”
DITA KOMBËTARE E TRASHËGIMISË KULTURORE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4 (katër) pamje dhe 1(një) bllok
Vlerat e serisë: 10 lekë, 70 lekë, 80 lekë dhe 120 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Përmasat e bllokut: 64 x 84 mm, pulla në brendësi, 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 400 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 320 lekë
Data e emetimit: 31.03.2011
Tirazhi filatelik: 5800 seri
Tirazhi filatelik: 4800 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 200000 pulla (10-lekëshe), 300000 pulla (80-lekëshe)
FDC me seri:  200 copë
FDC me bllok: 200 copë
Autor: Naxhi Bakalli
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”
RRUGA DURRËS – KUKËS

Emisioni përbëhet nga 1 (një)  seri me 4 (katër) pamje
Vlerat e serisë: 40 lekë, 60 lekë, 90 lekë dhe 150 lekë
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 460 lekë
Data e emetimit: 11.04.2011
Tirazhi filatelik: 6750 seriv
Tirazhi shërbim postar: 700000 pulla (40-lekëshe), 100000 pulla (90-lekëshe)
FDC me seri: 250 copë
Autor: Gëzim  Panariti
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”
ARKEOLOGJIA NËNUJORE E SHQIPËRISË

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamje
Vlerat e serisë: 50 lekë dhe 250 lekë
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Zarfi i ditës së parë: 420 lekë
Data e emetimit: 02.03.2011
Tirazhi filatelik: 5800 seri
Tirazhi shërbim postar: 50000 pulla (250 lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Erion Kaceli
Shtypur në Shqipëri nga  “Adelprint”
KAMPIONATI BOTËROR I FUTBOLLIT, AFRIKA E JUGUT 

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamje dhe 1(një) bllok
Vlerat e serisë: 80 lekë dhe 120 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 60 x 80 mm, pulla në brendësi, 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: lekë
Data e emetimit: 10.03.2011
Tirazhi filatelik: 6750 seri
Tirazhi filatelik: 5750 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 500000 pulla (120 lekëshe)
FDC me seri: 250 copë
FDC me bllok: 250 copë
Autor: Ilir Martini
Shtypur në  Shqipëri nga “Adelprint”
KONGRESI I LUSHNJES 

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 2(dy) pamje
Vlerat e serisë: 50 lekë dhe 200 lekë
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 370 lekë
Data e emetimit: 21.03.2011
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 200000 pulla (200 lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Renald Vrapi
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”
BERATI QYTET-MUZE, ”PASURI BOTËRORE E NJERËZIMIT” NGA UNESKO

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 6 (gjashtë) pamje
Vlerat e serisë: 10 lekë, 20 lekë, 30 lekë, 50 lekë, 60 lekë dhe 80 lekë
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë:  370 lekë
Data e emetimit: 14.04.2011
Tirazhi filatelik: 5750 seri
Tirazhi shërbim postar: 300000 pulla (50-lekëshe), 300000 pulla (60-lekëshe)
FDC: 250 copë
Autor: Altin Gjonaj
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”