8
8

New EMISIONE 2011 TË DHËNAT TEKNIKE

/New EMISIONE 2011 TË DHËNAT TEKNIKE
New EMISIONE 2011 TË DHËNAT TEKNIKE 2019-07-30T11:08:13+02:00
header

EMISIONE 2011 TË DHËNAT TEKNIKE

EUROPA 2011 – PYJET

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 1(një)  pamje dhe 1(një) bllok
Vlera e serisë: 200 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi, 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri:  410 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 460 lekë
Data e emetimit: 29.07.2011
Tirazhi filatelik: 19650 seri
Tirazhi filatelik: 14650 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 200000 pulla (200-lekëshe)
FDC me seri:   350 copë
FDC me bllok:   350 copë
Autor:  Migailed Delija
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

BOKSI SHQIPTAR

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy) pamje dhe 1(një) bllok
Vlerat e serisë: 50 lekë dhe 100 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Përmasat e bllokut: 90 x 70 mm, pulla në brendësi, 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri:  360 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 460 lekë
Data e emetimit: 26.08.2011
Tirazhi filatelik: 6800 seri
Tirazhi filatelik: 4800 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 300000 pulla (50-lekëshe)
FDC me seri:   200 copë
FDC me bllok:  200 copë
Autor: Renald Vrapi
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

20-VJETORI I ZGJEDHJEVE TË PARA PLURALISTE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 150 lekë
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë:  360 lekë
Data e emetimit: 01.09.2011
Tirazhi filatelik: 5800 seri
Tirazhi shërbim postar: 200000 pulla (150-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Gjin Varfi

Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

FIGURË E SHQUAR E LETËRSISË SHQIPTARE-ISMAIL KADARE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 40 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 250 lekë
Data e emetimit: 12.09.2011
Tirazhi filatelik: 7750 seri
Tirazhi shërbim postar: 1800000 pulla (40-lekëshe)
FDC: 250 copë
Autor: Migailed Delija
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

TURIZMI MALOR-VALBONA

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamje
Vlerat e serisë: 80 lekë dhe 120 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë:  410 lekë
Data e emetimit: 27.09.2011
Tirazhi filatelik:  5800 seri
Tirazhi shërbim postar: 300000 pulla (80-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Laert Kraja
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

90-VJETORI I KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 2(dy) pamje
Vlerat e serisë: 70 +10 lekë dhe 120 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 410 lekë
Data e emetimit: 04.10.2011
Tirazhi filatelik: 6800 seri
Tirazhi shërbim postar: 13000 pulla (70+10-lekëshe), 600000 pulla (120-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Bertrand Shijaku
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

PËLLUMBAT POSTIERË

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pamje
Vlerat e serisë: 10 lekë dhe 1000 lekë
Përmasat e pullës: 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë:  1220 lekë
Tirazhi filatelik: 5800 seri
Tirazhi shërbim postar: 300000 pulla (20-lekëshe), 300000 pulla (60-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Mikel Temo
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

MOZAIKË TË PERIUDHËS PALEOKRISTIANE NË SHQIPËRI

Emisioni përbëhet nga 1(një)  seri me 3 (tre) pamje
Vlerat e serisë: 20 lekë, 60 lekë dhe 120 lekë
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë:   410 lekë
Data e emetimit: 14.10.2011 Figurë e shquar e letërsisë shqiptare – Ismail Kadare
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 1 pamje
Vlera e serisë: 40 lekë

Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 250 lekë
Data e emetimit: 12.09.2011
Tirazhi filatelik: 7750 seri
Tirazhi shërbim postar: 1800000 pulla (40-lekëshe)FDC: 250 copë
Autor: Migailed Delija
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

FORUMI I QYTETEVE ADRIATIK-JON

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje

Vlera e serisë: 90 lekë
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 300 lekë
Data e emetimit: 18.11.2011
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 150000 pulla (90-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Posta Shqiptare
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

FLORA SHQIPTARE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 3(tre) pamje
Vlerat e serisë: 30 lekë, 70 lekë dhe 100 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 410 lekë
Data e emetimit: 05.12.2011
Tirazhi filatelik: 5800 seri
Tirazhi shërbim postar: 400000 pulla (30-lekëshe), 787000 pulla (70-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Rudina Memaga
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

NUDO NË ARTIN FIGURATIV SHQIPTAR

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 3(tre) pamje dhe 1(një) bllok
Vlerat e serisë: 10 lekë, 90 lekë dhe 100 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Përmasat e bllokut: 90 x 70 mm, pulla në brendësi, 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri:  410 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 460 lekë
Data e emetimit: 22.12.2011
Tirazhi filatelik: 5800 seri
Tirazhi filatelik: 3800 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 400000 pulla (10-lekëshe), 300000 pulla (100-lekëshe)
FDC me seri:     200 copë
FDC me bllok:   200 copë
Autor:  Genti Korini
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”