8
8

New EMISIONE 2012 TË DHËNAT TEKNIKE

/New EMISIONE 2012 TË DHËNAT TEKNIKE
New EMISIONE 2012 TË DHËNAT TEKNIKE 2019-10-26T12:17:26+02:00
header

EMISIONE 2012 TË DHËNAT TEKNIKE

20-VJETORI I FITORES SË DEMOKRACISË NË SHQIPËRI

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 1 pamje
Vlera e serisë: 100 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 460 lekë
Data e emetimit: 22.03.2012
Tirazhi filatelik: 4750 seri
Tirazhi shërbim postar: 50000 pulla (100-lekëshe)
FDC: 250 copë
Autor: Entela Kasemi
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

EUROPA 2012

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 2(dy) pamje
Vlerat e serisë: 30 lekë, 250 lekë
Përmasat e pullave: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 10 pulla (5 seri)/ tabak
Zarfi i ditës së parë: 550 lekë
Data e emëtimit: 21.09.2012
Tirazhi filatelik: 15 650 seri
FDC:  350
Tirazhi shërbim postar: 5 000 pulla ( 30-lekëshe)
Autor: Eni Veveçka
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

KAMPIONATI EUROPIAN I FUTBOLLIT

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 2 (dy) pamje
Vlerat e serisë: 100 lekë, 200 lekë|
Përmasat e pullave: 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 8 pulla (4 seri)/ tabak
Zarfi i ditës së parë:570 lekë
Data e emëtimit: 28.09.2012
Tirazhi filatelik: 7750 seri
FDC: 250
Tirazhi shërbim postar: 300 000 pulla ( 100-lekëshe)
Autor: Stefan Taçi
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

KIN DUSHI- 90-VJETORI I LINDJES

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 1(një) pamje
Vlerat e serisë: 150 lekë
Përmasat e pullave: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 9pulla (4 pulla)/ tabak
Zarfi i ditës së parë: 420 lekë
Data e emëtimit: 03.10.2012
Tirazhi filatelik: 4800 seri
FDC: 200
Tirazhi shërbim postar: 50 000 pulla ( 100-lekëshe)
Autor: Gentjan Gjikopulli
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

90-VJETORI I SHQIPËRISË NË UPU

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 1(një) pamje
Vlerat e serisë: 250 lekë
Përmasat e pullave: 30 x 25 mm
Kompozimi i tabakut: 12 pulla / tabak
Zarfi i ditës së parë: 520 lekë
Data e emëtimit: 09.10.2012
Tirazhi filatelik: 5800 seri
FDC: 200
Tirazhi shërbim postar: 250 000 pulla ( 250-lekëshe)
Autor: Laert Kraja
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

100-VJETORI I KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME SHQIPTARE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamje
Vlerat e serisë: 10 lekë dhe 1000 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut:4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë:  1280 lekë
Data e emetimit: 19.10.2012
Tirazhi filatelik:  4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 200000 pulla (1000-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Bertrand Shijaku
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

ARTI SHKËMBOR NË SHQIPËRI

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 3 (tre) pamje
Vlerat e serisë: 20 lekë, 60 lekë dhe 150 lekë
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 500 lekë
Data e emetimit: 29.10.2012
Tirazhi filatelik: 5800 seri
Tirazhi shërbim postar: 5000 pulla (20-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Spiro Vllahu
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

ALBANOLOGË TË SHQUAR TË HUAJ 

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 3(tre) pamje
Vlerat e serisë: 50 lekë, 60 lekë dhe 70 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: lekë
Data e emetimit: 16.11.2012
Tirazhi filatelik: 5800 seri
Tirazhi shërbim postar: 5000 pulla (50-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Naxhi Bakalli
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

VALLJA POPULLORE NË SHQIPËRI

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4(katër) pamje
Vlerat e serisë: 20 lekë, 40 lekë, 120 lekë  dhe 150 lekë
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë:  600 lekë
Data e emetimit: 23.11.2012
Tirazhi filatelik: 5750 seri
Tirazhi shërbim postar: 1.500.000 pulla (40-lekëshe)
FDC: 250 copë
Autor: Naxhi Bakalli
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

100 VJET PAVARËSI

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 40 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 24 pulla në tabak
Data e emetimit: 23.11.2012
Tirazhi filatelik: 4750 seri
Tirazhi shërbim postar: 60.000 pulla (40-lekëshe)
FDC: 250 copë
Autor: Zeni Ballazhi
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

100-VJETORI I SHPALLJES SË PAVARËSISË

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4(katër) pamje
Vlerat e serisë: 50 lekë, 60 lekë, 70 lekë  dhe 100 lekë
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë:  530 lekë
Data e emetimit: 28.11.2012
Tirazhi filatelik: 6600 seri
Tirazhi shërbim postar: 5.000 pulla (60-lekëshe)
Karnete : 3000 copë
FDC: 400 copë
Autor: Naxhi Bakalli
Shtypur në Shqipëri nga ” Adelprint ”

100-VJET USHTRI SHQIPTARE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamje
Vlerat e serisë: 90 lekë dhe 150 lekë
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë:  510 lekë
Data e emetimit: 04.12.2012
Tirazhi filatelik:  5750 seri
Tirazhi shërbim postar: 50000 pulla (150-lekëshe)
FDC: 250 copë
Autor: Gëzim Panariti
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”

100-VJETORI I POST TELEGRAF-TELEFONAVE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamje
Vlerat e serisë: 80 lekë dhe 200 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë:  lekë
Data e emetimit: 05.12.2012
Tirazhi filatelik:  6750 seri
Tirazhi filatelik:  2000 karnete
Tirazhi shërbim postar: 5000 pulla (80-lekëshe)
FDC: 250 copë
Autor: Bertrand Shijaku
Shtypur  në Shqipëri nga “Adelprint”

FLORA NËNDETARE SHQIPTARE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamje
Vlerat e serisë: 10 lekë dhe 250 lekë
Përmasat e pullës: 42,5 x 26,5 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 530 lekë
Data e emetimit: 14.12.2012
Tirazhi filatelik: 6750 seri
Tirazhi filatelik: 2000 karnete
Tirazhi shërbim postar:5000 pulla (10-lekëshe)
FDC: 250 copë
Autor: Spiro Vllahu
Shtypur në Shqipëri nga “Adelprint”