8
8

New EMISIONE 2014 TË DHËNAT TEKNIKE

/New EMISIONE 2014 TË DHËNAT TEKNIKE
New EMISIONE 2014 TË DHËNAT TEKNIKE 2019-10-26T12:57:46+02:00
header

EMISIONE 2014 TË DHËNAT TEKNIKE

90-VJETORI I VDEKJES SË ELEZ ISUFIT

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 1000 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 1365 lekë
Data e emetimit: 29.12.2014
Tirazhi filatelik: 2800 seri
Tirazhi shërbim postar: 10.000 pulla (1000-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 150 copë
Autor: Petraq Papa
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

OBJEKTE MUZEORE – IKONOSTASE NË MURATURË

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 6 (gjashtë) pamje
Vlerat e serisë: 10 lekë, 30 lekë, 40 lekë, 70 lekë, 90 lekë dhe 100 lekë
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 1seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 705 lekë
Karneti : 735 lekë
Data e emetimit: 24.12.2014
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 350.000 pulla (40-lekëshe)
Karnete: 3000 copë
Tabak karneti: 2000 copë
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Laert Kraja
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

ARTIZANATI KOMBËTAR SHQIPTAR (PUNIME NË DRU)

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4(katër) pamje dhe 1(një) bllok
Vlerat e serisë: 40 lekë, 50 lekë, 60 lekë dhe 70 lekë
Vlera e bllokut: 180 lekë
Përmasat e pullës: 40 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 90 x 70 mm, pulla në brendësi, 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 585 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 545 lekë
Data e emetimit: 19.12.2014
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi filatelik: 3800 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 350000 pulla (40-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë me seri: 200 copë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 200 copë
Autor: Gentjan Gjikopulli
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FIGURA TË SHQUARA BOTËRORE – 450-VJETORI I LINDJES SË WILLIAM SHEKSPIRIT

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 150 lekë
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 515 lekë
Data e emetimit: 12.12.2014
Tirazhi filatelik: 5750 seri
Tirazhi shërbim postar: 25.000 pulla (150-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 250 copë
Autor: Entela Kasemi
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

SHQIPËRIA, VEND KANDIDAT PËR BE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1( një) pamje
Vlera e serisë: 40 lekë
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 500 lekë
Data e emetimit: 08.12.2014
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 5.000 pulla (40-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Artion Baboçi
Shtypur në Shqipëri nga ”Adel CO”

ARKEOLOGJIA SHQIPTARE – ARTEMISA E DYRRACHIONIT

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4(katër) pamje
Vlerat e serisë: 50 lekë, 60 lekë, 70 lekë dhe 90 lekë
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 635 lekë
Data e emetimit: 05.12.2014
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 100.000 pulla (50-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor grafik: Petraq Papa
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

70-VJETORI I ÇLIRIMIT TË VENDIT (1944 – 2014)

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 40 lekë
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 500 lekë
Data e emetimit: 29.11.2014
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 10.000 pulla (40-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Petraq Papa
Shtypur në Shqipëri nga ”Adel CO”

PRINC VIDI, 100-VJETORI I MONARKISË (1914-2014) 

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4(katër) pamje
Vlerat e serisë: 60 lekë, 70 lekë, 80 lekë dhe 90 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 760 lekë
Data e emetimit: 26.11.2014
Tirazhi filatelik: 2800 seri
Tirazhi shërbim postar: 5.000 pulla (80-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Xhoan Guga
Shtypur në Shqipëri nga ”Adel CO”

130-VJETORI I LINDJES SË SULEJMAN PASHË DELVINËS

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 150 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 515 lekë
Data e emetimit: 18.11.2014
Tirazhi filatelik: 2800 seri
Tirazhi shërbim postar: 25.000 pulla (150-lekëshe)
Zarfi i ditës se parë: 200 copë
Autor: Bertrand Shijaku
Shtypur në Shqipëri nga “Adel Co”

EMIRI I SHTETIT TË KUVAJTIT, MARRËDHËNIET SHQIPËRI-KUVAJT

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamj
Vlerat e serisë: 100 lekë dhe 100 lekë
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 660 lekë
Karnetë: 680 lekë
Data e emetimit: 11.11.2014
Tirazhi filatelik: 2650 seri
Tirazhi shërbim postar: 2000 pulla (100-lekëshe)
Karnete: 150 copë (Një seri në karnetë)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Gentjan Gjikopulli
Shtypur në Shqipëri nga ”Adel CO”

400- VJETORI I KUVENDIT TË KUÇIT

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy) pamje dhe 1 (një) bllok
Vlerat e serisë: 80 lekë dhe 150 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Përmasat e bllokut: 70 x 90 mm,
Pulla në brendësi: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 595 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 565 lekë
Data e emetimit: 14.10.2014
Tirazhi filatelik: 3800 seri
Tirazhi filatelik: 2800 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 350.000 pulla (80-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë me seri: 200 copë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 200 copë
Autor: Naxhi Bakalli
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

EUROPA 2014 (INSTRUMENTET MUZIKORE SHQIPTARE)

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamje
Vlerat e serisë: 100 lekë dhe 150 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 615 lekë
Karnetë: 630 lekë
Data e emetimit: 09.10.2014
Tirazhi filatelik: 13750 seri
Tirazhi shërbim postar: 150000 pulla (150-lekëshe)
Karnete: 5000 copë (Një seri në karnetë)
Tabak karneti: 2000 copë
Zarfi i ditës së parë: 250 copë
Autor:Naxhi Bakalli|
Shtypur në Shqipëri nga ”Adel CO”

PAPA FRANÇESKU NË SHQIPËRI – 21 SHTATOR 2014

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 100 lekë
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 740 lekë
Data e emetimit: 21.09.2014
Tirazhi filatelik: 3800 seri
Tirazhi shërbim postar: 5.000 pulla (100-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Petraq Papa
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FIFA , KAMPIONATI BOTËROR I FUTBOLLIT, BRAZIL 2014

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 3 (tre) pamje dhe 1(një) bllok
Vlerat e serisë: 10 lekë, 50 lekë dhe 100 lekë
Vlera e bllokut: 140 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm,
Pulla në brendësi: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 470 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 450 lekë
Data e emetimit: 09.07.2014
Tirazhi filatelik: 9750 seri
Tirazhi filatelik: 9750 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 100000 pulla (10-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë me seri: 250 copë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 250 copë
Autor: Bertrand Shijaku|
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”