8
8

New EMISIONE 2015 TË DHËNAT TEKNIKE

/New EMISIONE 2015 TË DHËNAT TEKNIKE
New EMISIONE 2015 TË DHËNAT TEKNIKE 2019-10-29T10:33:23+02:00
header

2016

2017

2018

EMISIONE 2015 TË DHËNAT TEKNIKE

FLORA DHE FAUNA NËNUJORE SHQIPTARE

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 2(dy) pulla dhe 1(një) bllok
Data e emetimit: 23.12.2015
Autori: Petraq Papa
Vlerat e pullave: 5 lekë, 150 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Tirazhi: 26000 pulla (5 lekëshe), 6000 pulla (150 lekëshe)
Tirazhi : 6000 pulla bllok (250 lekë)
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 60 x 80 mm pulla në brendësi 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (5 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë me seri: 250 copë
Zarfa të ditës së parë me bllok: 250 copë
Zarfi i ditës së parë me seri: 370 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 465 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

150- VJETORI I KRIJIMIT TË BASHKIMIT NDËRKOMBËTAR TË TELEKOMUNIKACIONEVE – ITU

Emisioni përbëhet nga 1 pullë
Data e emetimit: 05.12.2015
Autori: Stefan Taçi
Vlera e pullës: 2500 lekë
Tirazhi: 14500 pulla (2500 lekëshe)
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (2500 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë : 250 copë
Zarfi i ditës së parë : 2715 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

ARKEOLOGJIA SHQIPTARE – ZBULIMET E FUNDIT

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 4(katër) pulla
Data e emetimit: 18.11.2015
Autori: Alban Hudhri
Vlerat e pullave: 10 lekë, 30 lekë, 60 lekë dhe 150 lekë
Tirazhi: 5000 pulla (10 lekëshe), 5000 pulla (30 lekëshe), 5000 pulla (60 lekëshe), 45000 pulla (150 lekëshe)
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (150 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë: 250 copë
Zarfi i ditës së parë: 465 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

ARTIZANATI KOMBËTAR SHQIPTAR – PUNIMET NË QERAMIKË

Data e emetimit: 06.11.2015
Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 4 (katër) pulla dhe 1 (një) bllok
Autori: Artion Baboçi
Vlerat e pullave: 50 lekë, 60 lekë, 70 lekë dhe 120 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Tirazhi: 5000 pulla (50 lekëshe), 5000 pulla (60 lekëshe), 35000 pulla (70 lekëshe), 5000 pulla (120 lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (70 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë me seri: 300 copë
Zarfa të ditës së parë me bllok: 300 copë
Zarfi i ditës së parë me seri: 515 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 415 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

70- VJETORI I OKB-SË

Data e emetimit: 24.10.2015
Emisioni përbëhet nga 1(një) pullë
Autori: Spiro Vllahu
Vlera e pullës:180 lekë
Tirazhi: 105000 pulla (180 lekëshe)
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak
Zarfa të ditës së parë: 300 copë
Zarfi i ditës së parë: 395 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FIGURA TË SHQUARA BOTËRORE

Data e emetimit: 09.10.2015
Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4(katër) pulla
Autori: Llazar Taçi
Vlerat e pullave: 10 lekë, 60 lekë, 80 lekë dhe 100 lekë
Tirazhi: 46000 pulla (10 lekëshe), 6000 pulla (60 lekëshe),6000 pulla (80 lekëshe), 6000 pulla (100 lekëshe)
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (10 lekeshe)
Zarfa të ditës së parë: 300 copë
Zarfi i ditës së pare: 465 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

SPORTI: 85-VJETORI I FEDERATËS SHQIPTARE TË FUTBOLLIT

Data e emetimit: 08.10.2015
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 3 pulla
Autori:Erion Kaceli
Vlerat e pullave: 5 lekë, 10 lekë dhe 1000 lekë
Tirazhi: 4000 pulla (5 lekëshe), 4000 pulla (10 lekëshe), 124000 pulla (1000 lekëshe)
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (1000 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë: 250 copë
Zarfi i ditës së parë: 1230 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FIGURA TË SHQUARA KOMBËTARE

Data e emetimit: 28.09.2015
Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4(katër) pulla
Autori: Erion Kaceli
Vlerat e pullave: 40 lekë, 50 lekë, 60 lekë dhe 100 lekë
Tirazhi: 704500 pulla (40 lekëshe), 4500 pulla (50 lekëshe), 4500 pulla (60 lekëshe), 44500 pulla(100 lekëshe)
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (40 lekëshe) dhe (100 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë: 250 copë
Zarfi i ditës së parë: 465 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

190-VJETORI I LOKOMOTIVËS SË PARË

Data e emetimit: 27.09.2015
Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4 (katër) pulla
Autori: Artion Baboçi
Vlerat e pullave: 50 lekë, 60 lekë, 90 lekë dhe 100 lekë
Tirazhi: 6000 pulla (50 lekëshe), 6000 pulla (60 lekëshe), 1.906.000 pulla (90 lekëshe), 6000 pulla (100 lekëshe)
Përmasat e pullës: 42.5 x 26.5 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 36 pulla në tabak (90 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë: 250 copë
Zarfi i ditës së parë: 515 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

TURIZMI SHQIPTAR- PARQET KOMBËTARE

Data e emetimit: 16.09.2015
Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 3 (tre) pulla
Autori: Artion Baboçi
Vlerat e pullave: 50 lekë, 100 lekë dhe 150 lekë
Tirazhi: 505800 pulla (50 lekëshe),5800 pulla (100 lekëshe),5800 pulla (150 lekëshe)
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut:3 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (50 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë: 250 copë
Zarfi i ditës së parë: 515 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

EUROPA 2015-LODRAT E VJETRA

Data e emetimit: 02.09.2015
Emisioni përbëhet nga 1 (një) pullë dhe 1 (një) bllok
Autori: Petraq Papa
Vlera e pullës: 130 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Tirazhi: 368000 pulla (130 lekë)
Tirazhi: 18000 blloqe (250 lekë)
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm pulla në brendësi 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (130 lekëshe)
Karnete: 5000 copë (Pulla të përdorura në karnete 5000 copë, blloqe të përdorura në karnete 5000 copë)
Zarfa të ditës së parë me pullë: 300 copë
Zarfa të ditës së parë me bllok: 300 copë
Zarfi i ditës së parë me pullë: 345 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 465 lekë
Karneti: 610 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”