8
8

New EMISIONE 2016 TË DHËNAT TEKNIKE

/New EMISIONE 2016 TË DHËNAT TEKNIKE
New EMISIONE 2016 TË DHËNAT TEKNIKE 2020-05-11T12:04:40+02:00
header

EMISIONE 2016 TË DHËNAT TEKNIKE

100-VJETORI I KRAHINËS AUTONOME TË KORÇËS

Data e emetimit: 10.12.2016
Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy) pulla
Autor: Artion Baboçi
Vlera e pullës: 5 lekë dhe 2500 lekë
Tirazhi: 54.000 pulla (5 lekëshe), 184.000 pulla (2500 lekëshe)
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (5 lekëshe), 28 pulla në tabak ( 2500 lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 2705 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

DRITËRO AGOLLI, NJË SHKIMTAR, NJË AKADEMIK (85-VJETORI I LINDJES)

Data e emetimit: 13.10.2016
Emisioni përbëhet nga 1 (një) pullë
Autor: Petraq Papa
Vlera e pullës: 120 lekë
Tirazhi: 34.250 pulla (120 lekëshe)
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:28 pulla në tabak (120 lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 320lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FIGURA TË SHQUARA BOTËRORE – 400 VJETORI I VDEKJES SË SHKRIMTARIT MIGUEL DE CERVANTES

Data e emetimit: 09.10.2016
Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok
Autori: Llazar Taçi
Vlera e pullës: 140 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Tirazhi: 155000 pulla (140 lekëshe)
Tirazhi: 5000 blloqe (200 lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Përmasat e bllokut :80 x 60 mm, pulla ne brendesi 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (140 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë me pullë : 250 copë
Zarfa të ditës së parë me bllok : 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 340 lekë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok : 400 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

ARTIZANATI KOMBËTAR SHQIPTAR –PUNIME NË GUR

Data e emetimit: 27.09.2016
Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 4(katër) pulla dhe 1(një) bllok
Autor: Xhoan Guga
Vlerat e pullave: 10 lekë, 80 lekë, 130 lekë dhe 180 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Tirazhi: 6000 pulla (10 lekëshe), 106.000 pulla (80 lekëshe), 36.000 pulla (130 lekëshe), 56.000 pulla (180 lekëshe)
Tirazhi: 6000 blloqe (250 lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 40 mm
Përmasat e bllokut : 90 x 70 mm, pulla në brendësi 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (80 lekëshe), 20 pulla në tabak (130 lekëshe), 20 pulla në tabak (180 lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri : 250 copë
Zarfe të ditës së parë me bllok : 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 600 lekë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 450 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

SHENJTËRIMI I NËNË TEREZËS

Data e emetimit: 04.09.2016
Emisioni përbëhet nga 1 (një) pullë
Autor: Gentjan Gjikopulli
Vlera e pullës: 120 lekë
Tirazhi: 39000 pulla (120-lekëshe)
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (120-lekëshe)
Karnete: 3000 copë
Çmimi i karnetës: 205 lekë
Zarfe të ditës së parë: 400 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 370 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

100- VJETORI I KOMISISË LETRARE SHQIPE

Data e emetimit: 01.09.2016
Emisioni përbëhet nga 1(një) pullë
Autor: Artion Baboçi
Vlera e pullës: 60 lekë
Tirazhi: 103500 pulla (60 lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (60 lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 260 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

SHQIPËRIA, ANËTARE E KDNJ-SË

Data e emetimit: 29.08.2016
Emisioni përbëhet nga 1(një) pullë
Autor: Laert Kraja
Vlera e pullës: 1000 lekë
Tirazhi: 73500 pulla (1000 lekëshe)
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (1000 lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 1200lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FIGURA TË SHQUARA KOMBËTARE 

Data e emetimit: 17.08.2016
Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 3(tre) pulla
Autor: Gentjan Gjikopulli
Vlerat e pullave : 10 lekë, 50 lekë dhe 150 lekë
Tirazhi: 304.500 pulla (10 lekëshe), 304500 pulla (50 lekëshe), 154500 pulla (150 lekëshe)
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (10 lekëshe), 28 pulla në tabak (50 lekëshe), 28 pulla në tabak (150 lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 410 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

BALKAN FILA 2016

Data e emetimit: 09.08.2016
Emisioni përbëhet nga 1 (një) pullë
Autor: Artion Baboçi
Vlera e pullës: 250 lekë
Tirazhi: 75500 pulla (250 lekëshe)
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (250 lekëshe)
Kartmaxe: 400 copë
Çmimi i kartmaxit: 320 lekë
Zarfe të ditës së parë: 400 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 450 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FLORA SHQIPTARE

Data e emetimit: 27.07.2016
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 3 pulla
Autore: Suada Muraku
Vlerat e pullave: 20 lekë, 30 lekë dhe 190 lekë
Tirazhi: 306.000 pulla (20 lekëshe), 426.000 pulla (30 lekëshe), 156.000 pulla (190 lekëshe)
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (20 lekëshe), 32 pulla në tabak (30 lekëshe), 32 pulla në tabak (190 lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 440 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

EUROPA 2016 – MENDO GJELBËR

Data e emetimit: 09.07.2016
Emisioni përbëhet nga 1 (një) pullë
Autor: Doxia Sergidou
Vlera e pullës: 200 lekë
Tirazhi: 315000 pulla (200 lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (200 lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 300 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 400 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

SHQIPËRIA NË EURO 2016

Data e emetimit: 10.06 .2016
Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2( dy) pulla
Autor: Petraq Papa
Vlerat e pullave: 70 lekë dhe 100 lekë
Tirazhi: 808.500 pulla (70 lekëshe), 458.500pulla (100 lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (70 lekëshe), 32 pulla në tabak (100 lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 500 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 370 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”