8
8

New EMISIONET 2018 & TË DHËNAT TEKNIKE

/New EMISIONET 2018 & TË DHËNAT TEKNIKE
New EMISIONET 2018 & TË DHËNAT TEKNIKE 2019-11-11T10:44:47+02:00
header

EMISIONE 2018 TË DHËNAT TEKNIKE

VITI MBARËKOMBËTAR I GJERGJ KASTRIOTIT SKËNDERBEUT – 2018

Emisioni përbëhet nga 1 pullë
Data e emetimit: 05.05.2018
Vlera e pullës: 250 lekë
Tirazhi: 34500 pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (250-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me pullë: 400 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 370 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

EUROPA 2018 – URAT

Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok
Data e emetimit: 25.10.2018

Autor: Spiro Vllahu
Vlera e pullës: 200 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Tirazhi: 257500 pulla (200-lekëshe)
Tirazhi: 7500 blloqe (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (200-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë
Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë
Karnete: 2500 copë (Pulla të përdorura në karnete 2500 copë, blloqe të përdorura në karnete 2500 copë)
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 360 lekë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 410 lekë
Karneti: 510 lekë
Shtypur në Shqipëri nga nga Adel CO

550-VJETORI I VDEKJES: SKËNDERBEU NË GRAVURAT EUROPIANE

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Data e emetimit: 06.11.2018

Dizajner: Laert Kraja
Vlerat e pullave: 150 lekë dhe 250 lekë
Tirazhi: 135.000 pulla (150-lekëshe), 105.000 pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (150-lekëshe), 24 pulla në tabak (250- lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 300 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 560 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

FIGURA TË SHQUARA NDËRKOMBËTARE

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Data e emetimit: 16.11.2018

Autor: Sulid Kasemi
Vlerat e pullave: 90 lekë dhe 180 lekë
Tirazhi: 3.500 pulla (90-lekëshe), 103.500 pulla (180-lekëshe)
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (180-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 430 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

FLORA SHQIPTARE

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Data e emetimit: 07.12.2018

Autor: Artion Baboçi
Vlerat e pullave: 40 lekë dhe 1000 lekë
Tirazhi: 3.500 pulla (40-lekëshe), 83.000 pulla (1000-lekëshe)
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (1000-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 1200 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

NGJARJE HISTORIKE

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 3 pulla
Data e emetimit: 14.12.2018

Autor: Artion Baboçi
Vlerat e pullave: 50 lekë, 120 lekë dhe 140 lekë
Tirazhi: 203.000 pulla (50-lekëshe), 253.000 pulla (120-lekëshe), 53.000 pulla (140-lekëshe)
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (50-lekëshe), 28 pulla në tabak (120-lekëshe), 28 pulla në tabak (140- lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 470 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

FAUNA SHQIPTARE

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Autor: Rigels Lulo
Vlerat e pullave: 5 lekë dhe 190 lekë
Tirazhi: 24.000 pulla (5-lekëshe), 54.000 pulla (190-lekëshe)
Përmasat e pullës: 42.5 x 26.5 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 45 pulla në tabak (5-lekëshe), 45 pulla në tabak (190-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 355 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

TURIZMI SHQIPTAR

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Data e emetimit: 22.12.2018

Autor: Uljan Saraçi
Vlerat e pullave: 40 lekë dhe 2500 lekë
Tirazhi: 3.250 pulla (40-lekëshe), 53.250 pulla (2500-lekëshe)
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (2500-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 2700 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

ARTIZANATI KOMBËTAR SHQIPTAR – PUNIMET ME QËNDISJE

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla dhe 1 bllok
Data e emetimit: 27.12.2018
Autor: Stefan Taçi
Vlerat e pullave: 40 lekë, 80 lekë, 90 lekë dhe 130 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Tirazhi: 4.000 pulla (40-lekëshe), 54.000 pulla (80-lekëshe), 4.000 pulla (90-lekëshe), 44.000 pulla (130-lekëshe)
Tirazhi: 4000 blloqe (200-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 90 x 70 mm, pulla në brendësi 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (80-lekëshe), 20 pulla në tabak (130- lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 250 copë
Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 500 lekë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 360 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

ARTI SHQIPTAR – GRAFIKA

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 8 pulla
Data e emetimit: 29.12.2018

Veprat: Fondi i Galerisë Kombëtare të Arteve
Vlerat e pullave: 10 lekë, 20 lekë, 30 lekë, 40 lekë, 60 lekë, 70 lekë, 90 lekë dhe 100 lekë
Tirazhi: 54.000 pulla (10-lekëshe), 34.000 pulla (20-lekëshe), 54.000 pulla (30-lekëshe), 4.000 pulla (40-lekëshe), 104.000 pulla (60-lekëshe), 104.000 pulla (70-lekëshe), 4.000 pulla (90 -lekëshe), 304.000 pulla (100-lekëshe)
Përmasat e pullave: 40 x 40 mm, 34 x 44 mm, 31 x 43 mm, 44 x 34 mm, 34 x 44 mm, 31 x 43 mm, 31 x 43 mm, 43 x 31 mm,
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (10-lekëshe), 28 pulla në tabak (20- lekëshe), 28 pulla në tabak (30-lekëshe), 28 pulla në tabak (60-lekëshe), 28 pulla në tabak (70- lekëshe), 20 pulla në tabak (100-lekëshe),
Zarfe të ditës së parë: 250 + 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 740 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO