8
8

Emisionet 2020 & të Dhënat Teknike

/Emisionet 2020 & të Dhënat Teknike
Emisionet 2020 & të Dhënat Teknike 2021-06-10T08:42:55+02:00
header

EMISIONE 2020 TË DHËNAT TEKNIKE

100 VJET PARLAMENTARIZËM SHQIPTAR

Data e emetimit: 21.01.2020
Emisioni përbëhet nga 1 seri me  5 pulla
Autor: Artion  Baboçi
Vlerat e pullave: 20 lekë, 30 lekë, 40 lekë, 60 lekë dhe 200 lekë
Tirazhi: 3.000 pulla (20-lekëshe), 3.000 pulla (30-lekëshe), 3.000 pulla (40-lekëshe), 3.000 pulla (60-lekëshe), 13.000 pulla (200-lekëshe),
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (200-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 400 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 650 lekë
Dosje: 300 copë (Dosja ka një seri dhe një zarf të ditës së parë)
Çmimi i dosjes: 1130 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

75 VJETORI I ÇLIRIMIT TË SHQIPËRISË

Data e emetimit: 10.02.2020
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Autor: Gentian Gjikopulli
Vlerat e pullave: 50 lekë dhe 250 lekë
Tirazhi: 3.000 pulla (50-lekëshe), 13.000 pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak 100 x 75 mm
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (250-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë : 300 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë : 600 lekë
Dosje: 200 copë (Dosja ka një seri dhe një zarf të ditës së parë)
Çmimi i dosjes: 1015 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Europa 2020 – RRUGET E LASHTA POSTARE

Data e emetimit: 22.02.2021
Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok
Autor: Artion Baboçi
Vlera e pullës: 150 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Tirazhi: 69.000 pulla (150-lekëshe), 9000 blloqe (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (150-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri : 250 copë
Zarfe të ditës së parë me bllok : 250 copë
Karnete : 2500 copë (Seri të përdorura në karnete 2500 copë, blloqe të përdorura në karnete 2500 copë)
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri : 390 lekë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri : 490 lekë
Karneti : 475 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

250 VJETORI I LINDJES SE SE LUDWIG VAN BEETHOVEN

Data e emetimit: 05.03.2021

Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok

Autor: Gentian Gjikopulli

Vlera e pullës: 180 lekë

Vlera e bllokut: 200 lekë

Tirazhi: 55.000 pulla (180-lekëshe), 5000 blloqe (200-lekëshe)

Përmasat e pullës: 30 x 40 mm

Përmasat e bllokut: 60 x 80 mm, pulla në brendësi 30 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (180-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 200 copë

Zarfe të ditës së parë me bllok: 200 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 420 lekë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 440 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Flora Shqiptare

Data e emetimit: 15.03.2021

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Artion Baboçi

Vlera e pullave: 60 lekë dhe 130 lekë

Tirazhi: 123.000 pulla (60-lekëshe), 3.000 pulla (130-lekëshe)

Përmasat e pullës: 30 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: pulla në tabak (200-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 430 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

EUROMED POSTAR 2020 – Gastronomia tradicionale në Mesdhe

Data e emetimit: 30.03.2021

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla

Autor: Petraq Papa

Vlera e pullave: 10 lekë, 80 lekë, 90 lekë dhe 120 lekë

Tirazhi: 4.000 pulla (10-lekëshe), 134.000 pulla (80-lekëshe), 4.000 pulla (90-lekëshe), 4.000 pulla (120-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: pulla në tabak (80-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 540 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Turizmi shqiptar – Pazaret

Data e emetimit: 12.04.2021

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla

Autor: Petraq Papa

Vlera e pullave: 10 lekë, 40 lekë, 50 lekë dhe 200 lekë

Tirazhi: 3.500 pulla (10-lekëshe), 3.500 pulla (40-lekëshe), 3.500 pulla (50-lekëshe), 63.500 pulla (200-lekëshe)

Përmasat e pullës: 44 x 34 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (200-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 540 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Arritjet botërore në zhvillimet teknologjike – Robotika

Data e emetimit: 19.04.2021

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Gentian Gjikopulli

Vlera e pullave: 140 lekë dhe 190 lekë

Tirazhi: 83.500 pulla (140-lekëshe), 3.500 pulla (190-lekëshe)

Përmasat e pullës: 34 x 44 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (140-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 570 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Arkitektura e bankave në Shqipëri

Data e emetimit: 28.04.2021

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla

Autor: Laert Kraja

Vlera e pullave: 20 lekë, 30 lekë, 80 lekë dhe 120 lekë

Tirazhi: 3000 pulla (20-lekëshe), 3000 pulla (30-lekëshe), 3000 pulla (80-lekëshe), 153.000 pulla (120 lekëshe)

Përmasat e pullës: 44 x 34 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (120-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 490 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Figura të shquara kombëtare

Data e emetimit: 10.05.2021

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 5 pulla

Autor: Artion Baboçi

Vlera e pullave: 10 lekë, 20 lekë, 40 lekë, 90 lekë dhe 100 lekë

Tirazhi: 2500 pulla (10-lekëshe), 2500 pulla (20-lekëshe), 2500 pulla (40-lekëshe), 2500 pulla (90-lekëshe), 52.500 pulla (100 lekëshe)

Përmasat e pullës: 43 x 31 mm

Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (100-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 500 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Tirana, 100 vjet kryeqytet

Data e emetimit: 24.05.2021

Emisioni përbëhet nga 1 pullë

Autor: Artion Baboçi

Vlera e pullës: 100 lekë

Tirazhi: 103.000 pulla (100-lekëshe)

Përmasat e pullës: 30 x 40 mm brenda një blloku format 115 x 70 mm

Kompozimi i tabakut: 1 seri

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (100-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 200 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 340 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Monedha antike në Shqipëri

Data e emetimit: 02.06.2021

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla

Autor: Gentian Gjikopulli

Vlera e pullës: 30 lekë, 70 lekë, 90 lekë dhe 250 lekë

Tirazhi: 3.500 pulla (30-lekëshe), 3.500 pulla (70-lekëshe), 3.500 pulla (90-lekëshe), 63.500 pulla (250-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (250-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 680 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Kampionati Europian i Futbollit Euro 2020

Data e emetimit: 11.06.2021

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Petraq Papa

Vlera e pullës: 20 lekë dhe 200 lekë

Tirazhi: 4000 pulla (20-lekëshe), 104.000 pulla (200-lekëshe)

Përmasat e pullës: 31 x 43 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (200-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 200 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 460 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO