8
8

Emisionet 2020 & të Dhënat Teknike

/Emisionet 2020 & të Dhënat Teknike
Emisionet 2020 & të Dhënat Teknike 2020-02-10T12:07:45+02:00
header

EMISIONE 2020 TË DHËNAT TEKNIKE

100 VJET PARLAMENTARIZËM SHQIPTAR

Data e emetimit: 21.01.2020
Emisioni përbëhet nga 1 seri me  5 pulla
Autor: Artion  Baboçi
Vlerat e pullave: 20 lekë, 30 lekë, 40 lekë, 60 lekë dhe 200 lekë
Tirazhi: 3.000 pulla (20-lekëshe), 3.000 pulla (30-lekëshe), 3.000 pulla (40-lekëshe), 3.000 pulla (60-lekëshe), 13.000 pulla (200-lekëshe),
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (200-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 400 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 650 lekë
Dosje: 300 copë (Dosja ka një seri dhe një zarf të ditës së parë)
Çmimi i dosjes: 1130 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

75 VJETORI I ÇLIRIMIT TË SHQIPËRISË

Data e emetimit: 10.02.2020
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Autor: Gentian Gjikopulli
Vlerat e pullave: 50 lekë dhe 250 lekë
Tirazhi: 3.000 pulla (50-lekëshe), 13.000 pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak 100 x 75 mm
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (250-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë : 300 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë : 600 lekë
Dosje: 200 copë (Dosja ka një seri dhe një zarf të ditës së parë)
Çmimi i dosjes: 1015 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO