8
8

New Rregullore për mbrojtjen e të dhënave personale

/New Rregullore për mbrojtjen e të dhënave personale
New Rregullore për mbrojtjen e të dhënave personale 2020-11-18T10:23:14+02:00
mrojtja

RREGULLORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE