8
8

New Rregullore për mbrojtjen e të dhënave personale

/New Rregullore për mbrojtjen e të dhënave personale
New Rregullore për mbrojtjen e të dhënave personale 2019-07-30T11:12:52+00:00
mrojtja

RREGULLORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE