8
8

New SHERBIMI POSTAR EKSPRES I BRENDSHËM

/New SHERBIMI POSTAR EKSPRES I BRENDSHËM
New SHERBIMI POSTAR EKSPRES I BRENDSHËM 2021-05-18T11:16:57+02:00
1

SHERBIMI POSTAR EKSPRES I BRENDSHËM

Posta Shqiptare sh.a, krahas shërbimit postar universal, ofron edhe shërbimin e shpejtë postar, brenda qytetit dhe ndërqytetas. Nëpërmjet këtij shërbimi objekti juaj do të shpërndahet në një afat kohor më të shkurtër, brënda dy orëve në qyetet dhe brenda 24 orëve ndër qytete , kundrejt një tarife të përcaktuar.

Shërbimet ekspres që ofrohen brenda vendit:

Legalizim të dokumentave në Ministrinë për Europën dhe Punët e  Jashtme.

Shërbim ekspres me vlerë të deklaruar ofrohet vetëm me kompaninë ALEAT.

Pajisje e shtetasve me dokumenta të ndryshme pronësie.

Pajisje e shtetasve me çertifikatë të gjendjes gjyqësore.

Pajisja e shtetasve me dokumenta  të ndryshme për të dhëna pronësie dhe biografike, të lëshuara nga Arkivi Qëndror i Shtetit.

Objekte me vlerë të deklaruar.

Telegrame me sms.

Gjithashtu ju mund të përdorni shërbimin e shpejtë postar për çdo objekt që dëshironi të dërgoni brenda qytetit dhe në qytete të tjera.