8
8

Njoftim !!!Të gjithë qytetarët, bizneset dhe individët e regjistruar si tatim pagues mund të paguajnë detyrimet e tatim-taksave

/Njoftim !!!Të gjithë qytetarët, bizneset dhe individët e regjistruar si tatim pagues mund të paguajnë detyrimet e tatim-taksave
Njoftim !!!Të gjithë qytetarët, bizneset dhe individët e regjistruar si tatim pagues mund të paguajnë detyrimet e tatim-taksave 2020-03-19T20:23:55+02:00
NJOFTIM !!!
Të gjithë qytetarët, bizneset dhe individët e regjistruar si tatim pagues mund të paguajnë detyrimet e tatim-taksave dhe pagesat utilitare (faturat e energjisë elektrike, të ujit etj.) pranë Zyrave Postare të Shërbimit Universal (jo në zyrë pensionesh), nga ora ?06:30-17:30.
Lutemi  të tregoheni të kujdesshëm në ndjekjen e këshillave për marrjen e masave mbrojtëse ndaj virusit COVID -19  dhe të respektimit të rradhës, duke hyrë një nga një në sportel. 
Zyrat postare do të jenë të hapura edhe gjatë ditëve të pushimit zyrtar, të #premte, të #shtunë dhe të #hënë, duke ofruar shërbimet tona për të gjithë qytetarët shqiptarë.
Posta Shqiptare
Shpejt.Sigurt.Kudo