8
8

Njoftim i dhenies se ambientit te me qira

/Njoftim i dhenies se ambientit te me qira
Njoftim i dhenies se ambientit te me qira 2021-01-08T11:04:48+02:00

Njoftim

 

Filiali i Postës sh.a Tiranë kërkon të japë me qira një ambient rreth 70 m2, të përshtatshëm për tu përdorur si ambient shërbimi për punonjësit e administratës së Filialit

Kushtet kryesore, që kërkohen të plotësohen nga subjektet e interesuara për marrjen e ambientit me qira janë:

  • Banaqe, mobilime si dhe materiale e pajisje të tjera që do të nevojiten, do të vendosen nga qiramarrësi në përputhje me kërkesat e qiradhënësit.
  • Të ofrojë një shërbim sa më cilësor për punonjësit e administratës së Filialit.
  • Kriteri i cili do të vlerësojë ofertën e paraqitur do të jetë çmimi më i ulët për m2 në përshtatje dhe me kriteret e tjera te kërkuara,

Të interesuarit të paraqiten brënda datës 11.01.2021 në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse pranë Filialit të Postës sh.a Tiranë në adresën: Rruga ” Aleksandër Moisiu” ose të kontaktojnë në numrin e celularit 069 5553433.