8
8

Njoftim marrje ambienti me qira në zonen e Kinostudios

/Njoftim marrje ambienti me qira në zonen e Kinostudios
Njoftim marrje ambienti me qira në zonen e Kinostudios 2019-11-13T10:15:06+02:00

Njoftim

 

Filiali i Postës sh.a Tiranë kërkon të marrë me qira një ambient të përshtatshëm, në zonën e Kinostudios, Tiranë , ku të mund të ushtrojë më me efektivitet veprimtarinë e tij.

Kushtet kryesore për ambientin që kërkohet të merren me qira janë:

  • Sipërfaqja e ambientit të jetë 200-250 m2,
  • Ambienti duhet të jetë pranë ambienteve të Drejtorisë së Përpunim Shpërndarësisë të Filialit të Postës sh.a Tiranë,
  • Ambienti duhet të ketë akses në rrugën kryesore, në funksion të realizimit sa më efikas dhe të shpejtë të përpunimit dhe transportit të vlerave materiale,
  • Ambieni të jetë në katin përdhe,
  • Ambienti të ketë Hidrant (impiant fikse-zjarri), tualet,
  • Ambienti të ofrojë kushtet optimale kundër lagështisë,
  • Ambienti duhet të jetë me ndriçim, aspirim, kondicionim,survejim 24 orësh me kamera ( të ketë elementë të sigurisë të lartë) .
  • Kriteri i cili do të vlerësojë ofertën e paraqitur do të jetë çmimi më i ulët për m2 në përshtatje dhe me kriteret e tjera te kërkuara,
  • Personi që posedon pronësinë e këtij ambienti të jetë i pajisur me dokumentacion të rregullt si: Çertifikatë pronësie apo dokumentacioni tjetër që vërteton pronësinë mbi ambientin, objekt qiraje .

Të interesuarit të paraqiten brënda datës 22.11.2019  në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse pranë Filialit të Postës sh.a Tiranë në adresën: Rruga “Reshit Çollaku” ose të kontaktojnë në numrin e celularit 069 61 35 445.