8
8

Njoftim i rëndësishëm për pensionistët

/Njoftim i rëndësishëm për pensionistët
Njoftim i rëndësishëm për pensionistët 2020-03-12T09:44:45+02:00

Njoftim i rëndësishëm!

Të nderuar qytetar,

Kërkojmë ndihmën dhe mirëkuptimin tuaj për përballimin me sukses të situatës së parandalimit të përhapjes së COVID-19 dhe për lehtësimin e procesit të shpërndarjes së pensioneve në adresat tuaja.

Lutemi, që ta na asistoni:

–             Duke shmangur grumbullimet dhe rradhët e gjata në Zyrat  Postare;

–             Me plotësimin e të dhënave mbi: Adresën e saktë; Numrin e telefonit; Fotokopje ID personale.

Nëse pensionistët hasin vështirësi në përcjelljen e të dhënave, kërkojmë ndihmën dhe mbështetjen e familjarëve ose të afërmeve të tyre duke komunikuar përmes:

  • Numrave të kontaktit ose adresës së email, të afishuara në cdo Zyrë të Pagesës së Pensioneve;
  • Kutive Postare;
  • Rrjeteve sociale të Postës Shqiptare (Facebook, Instagram).

Bashkëlidhur këtij njoftimi të rëndësishëm, për të lehtësuar komunikimin më Postën Shqiptare do të gjeni informacionin me numrat e telefonit dhe adresat email të zyrave postare të Filialeve të Postës Shqiptare në të gjithë Shqipërinë.

Frikë jo, kujdes po!

Të gjithë bashkë, do t’ja dalim.