8
8

Njoftojmë të gjithë klientët tanë se, për shkak të dëmtimeve të zyrave postare në Filialin Durrës, zyrat e dëmtuara transferohen

/Njoftojmë të gjithë klientët tanë se, për shkak të dëmtimeve të zyrave postare në Filialin Durrës, zyrat e dëmtuara transferohen
Njoftojmë të gjithë klientët tanë se, për shkak të dëmtimeve të zyrave postare në Filialin Durrës, zyrat e dëmtuara transferohen 2019-12-03T09:10:39+02:00
.
Njoftojmë të gjithë klientët tanë se, për shkak të dëmtimeve të zyrave postare në Filialin Durrës, zyrat e dëmtuara transferohen si më poshtë:
  • Zyra Postare Durrës/2  transferohet në ambient  me qera 30 m larg zyrës egzistuese;
  • Zyra Postare Durrës/3 transferohet në Postën Qender;
  • Zyra Postare Durrës/4 transferohet në zyrën postare Dr/5 te tregu i vogël industrial.
Posta Shqiptare
Shpejt.Sigurt.Kudo