8
8
Paketa 2018-02-14T10:39:44+02:00

Janë objekte që përmbajnë sende të ndryshme në sasi të vogël, prodhime artistike, disqe, kaseta, cigare, mostra tregtie ose pjesë të një sendi që shërben si mostër etj.

Ambalazhimi i sendeve të paketës duhet ti adaptohet formës dhe natyrës së tyre, të mos ketë në sipërfaqe pjesë të dala dhe të mprehta dhe njëra faqe e paketës duhet të jetë e sheshtë për të shkruajtur adresën e marrësit dhe të dërguesit, si dhe për të bërë shënimet e shërbimit postar.

Paketat e vogla pranohen me peshë deri në 2 kg si për brenda dhe jashtë vendit.

Tarifat e pranimit të paketave të vogla për brenda vendit sipas lidhjes 1/4 dhe  jashtë vendit janë sipas lidhjes 2/16.

Duhen përjashtuar qëllimet për tregti. Nuk lejohen brenda tyre kartëmonedhat dhe sendet e tjera të vlefshme.