8
8

Posta Shqiptare dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për kryerjen e shërbimit financiar të arkëtimit të faturave të bizneseve

/Posta Shqiptare dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për kryerjen e shërbimit financiar të arkëtimit të faturave të bizneseve
Posta Shqiptare dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për kryerjen e shërbimit financiar të arkëtimit të faturave të bizneseve 2020-02-14T10:49:03+02:00

Posta Shqiptare dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për kryerjen e shërbimit financiar të arkëtimit të faturave të bizneseve. 

                                       

                                                                                     

Administra tori i Postës Shqiptare z. Laert Duraj dhe Drejtori Përgjithshëm i Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, z. Robert Lili, firmosën marrëvëshjen e bashkëpunimit për arkëtimin në zyrat postare të faturave të tarifave që AKU iu vendos subjekteve të ndryshme tregtare.

Tashmë, shërbimi kryhet jo vetëm në zyrat postare doganore, por do të ofrohet në të gjitha zyrat postare në Filialet e Postës Shqiptare në të gjithë Shqipërinë.

Çdo klient që dëshiron të kryejë një transaksion, mund të paraqitet në zyrën postare më të afërt të Postës Shqiptare dhe të marrë shërbimin e kërkuar, kundrejt një komisioni minimal.