8
8

Posta Shqiptare inaguron zyrën e re postare

/Posta Shqiptare inaguron zyrën e re postare
Posta Shqiptare inaguron zyrën e re postare 2018-07-06T11:19:00+02:00

        

 

Posta Shqiptare sh.a, zgjeron rrjetin e zyrave të saj në qytetin e Tiranës, duke ardhur më pranë jush me zyrën postare më të re, në rrugën “Bardhyl”, pranë Njësisë Bashkiake Nr.3.

Në këtë zyrë mund të kryeni shërbime postare (pranim objektesh, kolipostë dhe tërheqje objektesh postare) dhe shërbime financiare (pagesa pensioni, arkëtimet e faturave të ujit, të energjisë elektrike, kopshteve, çerdheve, etj).