8
8

Posta Shqiptare shpall konkursin për bocetet e emisioneve të pullave që do të emetohen gjatë vitit 2023.

/Posta Shqiptare shpall konkursin për bocetet e emisioneve të pullave që do të emetohen gjatë vitit 2023.
Posta Shqiptare shpall konkursin për bocetet e emisioneve të pullave që do të emetohen gjatë vitit 2023. 2021-06-25T11:21:05+02:00

Posta Shqiptare shpall konkursin për bocetet e emisioneve të pullave që do të emetohen gjatë vitit 2023.

Kriteret e konkurimit për përgatitjen e bocetave të  emisioneve të pullave postare   shqiptare që do të emetohen gjatë vitit 2023

Tematika e emisioneve të pullave postare   shqiptare që do të emetohen gjatë vitit 2023

DEKLARATE PER TE DREJTEN E AUTORIT